Het beroep tegen het bouwplan aan de Alb. Thijmlaan loopt. De wettelijke termijn om te beslissen, heeft de gemeente verdaagd tot 7 december. Als de gemeente dan nog niet heeft gereageerd, moeten wij haar in gebreke stellen. De secretaris zal een afschrift van de verdagingsbeslissing doormailen aan onze juristen.