De procedure over de bouwvergunning aan de Alberdingk Thijmlaan loopt nog. Tijdens de hoorzitting bleek duidelijk dat niemand gelukkig is met het ontwerp. Ook de architecten niet, die in hun mogelijkheden werden beperkt door gemeentelijke bepalingen. Wij wachten nu op de beslissing.