De gemeente heeft contact gelegd met Anne Rensen om de benedenverdieping van het Van Abbehuis aan de Bilderdijklaan in te richten voor exposities. Er zijn echter nog veel onduidelijkheden. Wij steunen het initiatief.