Er is straks bij het Erfgoedhuis geen ruimte om de collectie van Museum Kempenland te bergen. Een raadsmotie die hiervoor pleitte werd daarom door B & W ontraadde. Ook voor de collectie van het MEC moet een oplossing worden gezocht. Er zou een inventarisatie moeten komen van al de aanwezige collecties. Alleen bewaren heeft geen zin, de collecties moeten functioneren, alleen al om te voorkomen dat ze worden vergeten en langzaam verdwijnen. Kan een deel wellicht worden tentoongesteld bij de TU/e en Fontys?