De Stichting wil een gesprek met de verantwoordelijke wethouder, want er gebeurt in feite weinig aan het noodzakelijke onderhoud van de kunst in de openbare ruimte en wat er gebeurt, gebeurt dikwijls nog verkeerd. Het onderhoud ressorteert onder Vastgoed, dat geen enkele affiniteit met deze taak heeft. Wij zouden de verantwoordelijkheid moeten overnemen, daarbij gefinancierd door het gemeentelijke budget voor onderhoud van kunst. De voorzitter maakt een afspraak met wethouder Schreurs.