Aan wethouder Schreurs zal een voorstel worden gedaan om het onderhoud van de kunst in de openbare ruimte van de gemeente over te laten nemen door een zelfstandige organisatie, waar mensen in zitten die hart hebben voor en verstand van de zaak. Het nu bij de gemeente beschikbare geld voor het onderhoud moet dan voortaan jaarlijks aan deze organisatie beschikbaar worden gesteld. De nieuwe organisatie zou op termijn ook nog andere taken kunnen krijgen, zoals destijds de Kunststichting.