De werkgroep heeft de opzet voor de statuten voor de nieuwe stichting vrijwel klaar. Als die gereed zijn kan overleg plaatsvinden met de gemeente. Daar is inmiddels bij de afdeling Cultuur Frans Dielissen ons aanspreekpunt. Een aantal monumenten is inmiddels bezocht en er is geconstateerd dat die ondeskundig worden onderhouden. Het patina van de bronzen beelden is meestal verdwenen.
Het beeld bij de RABO-bank is eigendom van de bank.