Bij de onthulling van de gedenksteen zal een aantal genodigden een toespraak houden. Prof. Strijards (Vredespaleis Den Haag) heeft hieraan zijn medewerking toegezegd. Ook de deken (gastheer in de kerk) en de burgemeester zullen bij de onthulling spreken. De Belgische ambassadeur wordt eveneens uitgenodigd. Voor een muzikale omlijsting wordt gezorgd.
Er zijn nog geen goede contacten met de gemeente over het onderhoud van de kunst in de openbare ruimte.  De gemeente heeft het onderhoud uitbesteed, vermoedelijk aan de Kunstwacht, maar het is ons niet bekend wat de inhoud van het contract is. Hier zal naar geïnformeerd worden. Afgesproken is om onze wensen en opmerkingen bij voorkeur duidelijk maken op het mailadres dat de gemeente hiervoor geopend heeft. Wij beschikken over een groot aantal foto’s die onze wensen kunnen illustreren. De monumentengroep zal een aantal opmerkingen (“klachten”) via de mail melden om het proces in gang te trekken.