Anne Rensen ziet geen expositie-mogelijkheden met het Albert van Abbehuis. De gemeente wil het pand wel verkopen, maar dat is blijkens de schenkingsakte niet toegestaan.