Er vindt een presentatie plaats op Strijp-S waarbij minister Plasterk aanwezig zal zijn. Een aantal bestuursleden heeft een uitnodiging ontvangen voor deze bijeenkomst. Onze projectgroep heeft een gesprek gehad met projectleider H. Scholte. Wij hebben zorgen over de ontoegankelijkheid van het terrein Strijp-S en ook over de vraag of Trudo zal kunnen voldoen aan de financiële eisen die aan haar zullen worden gesteld bij de ontwikkeling van de Driehoek, waaronder de Hoge Rug.