Er is een afspraak met Trudo-directeur Thom Aussems gemaakt. Onderwerp van gesprek zal moeten zijn de manier hoe de Driehoek (Trudo, Woonbedrijf en gemeente) in de uitvoering moet worden ingevuld. Dan kan misschien ook gepraat worden over de plannen voor het Nat-Lab, waar een extra verdieping op zou worden gebouwd.