Twee jaar geleden zijn er plannen gemaakt voor het Veemgebouw. Die kunnen niet worden uitgevoerd, omdat onlangs bleek dat de gemeente het bestemmingsplan nog niet heeft aangepast. Het is de vraag of er meer van dergelijke verrassingen te verwachten zijn.