De Raad lijkt weinig interesse te tonen voor het gebeuren op Strijp-S. KWS beperkt er zich hoofdzakelijk tot bouwrijp maken van gronden. Niemand lijkt initiatieven te nemen voor de ontwikkelingen die aanvankelijk beoogd waren. Onze werkgroep wil het voortouw nemen om te komen tot meer actie in het gebied.