Het ligt in de bedoeling op Strijp-S een Chinees theehuisje te bouwen. Dat past daar echter niet, is onze mening. Onze Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zal een brief aan de gemeente schrijven en een of meer alternatieven suggereren, bv. het Clausplein.
Er zijn aan Strijp S-Beheer suggesties gedaan over het plaatsen van enkele beelden. Allereerst moet worden gedacht aan het monument voor de gevallenen, dat blijkens het opschrift alleen op de op de fusilladeplaats kan komen te staan. Er komen op Strijp-S ook twee stootblokken terug. Een delegatie uit ons bestuur heeft inmiddels gesproken met alle raadsfracties, behalve met die van Groen Links en de VVD, die nog volgen.