De projectgroep Ruimtelijke Kwaliteit heeft informatie vergaard en een concept-brief opgesteld betreffende de voorgenomen bouw van een Chinees Paviljoen op Strijp-S. Brief werd inmiddels uitgedaan aan het College van B&W; een reactie werd nog niet ontvangen.
Het is zaak om de verbouw/nieuwbouw van de opleidingschool SintLucas Eindhoven annex aan het NatLab tijdig, goed en kritisch te volgen. Op 15 mei jl. hebben enkele leden van de projectgroep een gesprek gevoerd met Hans van Lokven van SintLucas. Deze heeft toen toegezegd ons tijdig te informeren, deze  toezegging werd door ons schriftelijk bevestigd. Van Lokven zal opnieuw benaderd worden hierover.
Jack Hock (Trudo) heeft ons verzocht om een vervolg-overleg met hem te beleggen.
De projectgroep heeft een lijst opgesteld van historische elementen die op Strijp-S zouden moeten worden teruggebracht. Deze lijst werd inmiddels besproken met ParkStrijpBeheer en Trudo en met Jos Roijmans. We zullen een tekening gaan maken aan de hand van een plattegrond van Strijp-S waarop de historische relicten door ons zullen worden ingetekend.
Het Ketelhuis wordt binnenkort verbouwd.