Onze brieven aan de raad en B & W over de plaats van het Chinees paviljoen hebben geen resultaat gehad. De raad heeft de brief voor kennisgeving aangenomen en het antwoord van B & W hebben wij onlangs uit de krant moeten vernemen. B & W houden vast aan Strijp-S. Mogelijk kunnen wij nog in actie komen als voor de uitvoering van het plan een bestemmingsplanwijziging nodig is of een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Het paviljoen wordt aan de gemeente geschonken, maar alle bijkomende kosten, zoals voor het bouwrijp maken van de grond komen ten laste van de gemeente.
Trudo zal de komende vijf jaar geen nieuwe projecten aanpakken. Wel wordt de leidingstraat nog afgemaakt en wordt gewerkt aan de drie eerste verdiepingen en mogelijk de begane grond van het Veemgebouw.
Er worden plannen gemaakt voor de toekomstige parkeermogelijkheden op Strijp S. (Mobility S).
B & W moeten nog besluiten nemen t.a.v. de wegbewijzering en het reclamebeleid.
Het is zaak de plannen voor het waardevolle gebouw Q op Strijp T in de gaten te houden.