Voor de historie wordt allereerst gedacht aan een herinnering aan de Glaspoort en de poort aan de Beukenlaan. Mogelijk kan hier een prijsvraag voor worden uitgeschreven. Verder is er het punt van de stootblokken en de nog bestaande industriële bestrating (laten liggen). Probleem zou zijn dat er onvoldoende geld is om onze ideeën te verwezenlijken, maar wij menen dat de PPS hier geld voor beschikbaar zou moeten stellen. Ook is met J. Rooymans gesproken over de plaats voor het oorlogsmonument, het Chinees Paviljoen en het Le Poème Electronique van Le Corbusier. Het oorlogsmonument zou bijna op de oude plek komen. De Torenallee krijgt geen aansluiting op de Mathildelaan.