Er wordt medegedeeld dat de ondernemersvereniging Strijp S graag samen met ons wil optrekken om te denken over de monumenten op dat terrein.
De brief van onze stichting met betrekking tot de historische objecten en het te realiseren Chinees paviljoen op Strijp S is nog niet beantwoord door de gemeente.
Er is een prijsvraag uitgeschreven om de oude Glaspoort te markeren of terug te brengen.
Probleem van Park Strijp Beheer zijn de nodige financiën. Het is verstandig om ook B&W goed op de hoogte te houden.
Op het terrein van Strijp R is een stootblok aangetroffen, dat daar schijnbaar doelloos ligt. We zullen contact opnemen met Jos Rooijmans om dit stootblok te verplaatsen naar Strijp S.