Er is nog geen antwoord van de gemeente op het rapport over het historieproject, dat in november 2013 aan de gemeente is toegezonden.
Het project Glaspooort loopt. De leraar van SintLucas is enthousiast en dat zijn ook de studenten die inmiddels gebrieft zijn. Er wordt een aantal ontwerpen gemaakt, waaruit straks wordt gekozen. John Körmeling komt een dag kijken als het concept klaar is.