Er bestaan plannen voor de bouw van woningen in de omgeving van het NatLab. De heer Van Herwaarden zal het project in de toekomst gaan trekken. Het lijkt erop, dat wethouder Fiers bij ons laatste gesprek niet heeft begrepen dat wij ons tegen een aantasting van het NatLab zullen verzetten. Het monument moet intact blijven. Wij zullen daarover een brief schrijven aan B & W met een afschrift aan de directie van Plaza Futura.