De vorige keer werd gemeld dat wij node akkoord waren gegaan met een alternatief plan voor het NatLab. Inmiddels is bekend dat de Commissie Ruimtelijke kwaliteit het plan heeft afgewezen.