Bij het NatLab staan wij voor het behoud van de historische waarden, voor respect voor het gebouw. SintLucas bouwt daar (vergevorderde plannen) een nieuwe school. Wij hebben onze visie op papier gezet; daar wordt binnenkort met de plannenmakers voor de nieuwe school over gesproken. Wij moeten een eigen standpunt innemen.