De projectgroep Strijp S heeft recentelijk een gesprek gevoerd met de voorzitter van de raad van bestuur van SintLucas (dhr. Tibosch), de manager huisvesting (dhr. Van Lokven) en hun adviseur (H. van Herwaarden). Concluderend heeft de projectgroep een brief geschreven aan SintLucas, om duidelijk weer te geven dat wij ondanks het prettige gesprek nog wel een aantal bezwaren hebben. Wij zijn het dus op een aantal belangrijke punten niet eens met de heer Tibosch, dit in tegenstelling tot de indruk die de gemeente zou hebben gekregen. Aan de Torenallee (aan de achterzijde van het NatLab) zal een 8-etages hoge toren worden gebouwd. Dit zou volgens het bestemmingsplan “verplicht” zijn. De centrale hof tussen de vleugels van het NatLab zal voor een groot deel worden opgevuld met nieuwbouw van een centrale hal die de kenmerkende kamstructuur daardoor aantast. De lange (ook visuele) gangenstructuur zal teniet worden gedaan door deze gedeeltelijk te integreren met klaslokalen. Of de gangstructuur herkenbaar zal blijven wordt betwijfeld. Verder behoren de (gekleurde) leidingen in de gangen tot het Strijp-erfgoed en dienen behouden te blijven. Aan de voorzijde van het NatLab is een doorgang gemaakt, die toegang geeft tot de groene hof op de binnenplaats en vandaaruit naar de Torenallee. Om vandalisme te voorkomen, zal de toegangspoort echter vaak worden afgesloten. De doorgang is indertijd gerealiseerd, onder protest van de H.v.A. Stg., op basis van een oud plan (woningen, gegroepeerd om de hof). Deze aangebrachte doorgang in de voorgevel blijkt feitelijk zijn nut verloren te hebben.