De bestaande bebouwing zal voorlopig zoveel mogelijk worden gehandhaafd. Ook is het de bedoeling het industrieel karakter van het gebied te handhaven.