Achter de energiecentrale op Strijp T wordt een bio-centrale gebouwd. De tekeningen liggen ter inzage, maar de gemeentelijke dienst slaagt er niet in die tevoorschijn te toveren. We bekijken of een klacht kan worden ingediend tegen de wijze waarop de inzage-procedure onmogelijk wordt gemaakt.