Anderhalf jaar geleden is op verzoek van de gemeente een visie gegeven op het monumentale karakter van het NRE-terrein. De GMC ging met het voorstel akkoord, maar voegde aan het lijstje de Peelcentrale toe. Daarna is er niets meer gebeurd. DSOB wil de bescherming nu laten afhangen van de plannen van de projectontwikkelaar. De visie van de GMC is daarom niet aan B & W doorgegeven. De voorzitter van de nieuwe commissie zal op de hoogte gebracht worden, terwijl aan de wethouder een afschrift zal worden gezonden.