Met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur zullen twee leden proberen de nota van BAAC over het onderzoek op het NRE-terrein in hun bezit te krijgen. Het is onbekend wat daar in staat en het is de vraag in hoeverre de ontwikkelaar en ambtelijke apparaat rekening wensen te houden met de monumentale waarden.