Het bestuur zal nogmaals een brief schrijven naar B&W en de raad. Inhoud: aanwijzing door monumentencommissie moet worden geëffectueerd. De gemeente mag zijn oordeel niet laten afhangen van de plannen van de ontwikkelaar.