Eigenaar van het terrein en de gebouwen is momenteel de gemeente Eindhoven. Op dit moment (en al jaren lang) is een project gaande waarin plannen worden uitgewerkt. Volgens recente mededeling heeft de gemeente nog steeds geen concrete plannen. We zullen met een projectleider van de gemeente gaan praten over de stand van zaken en de te verwachten ontwikkeling.