Het terrein is nog steeds gemeentelijk eigendom. Door de gemeente werd een sloopvergunning aangevraagd voor de Peelcentrale. We hebben hierop direct gereageerd door telefonisch informatie te vragen. Direct bleek, dat de sector grond/vastgoed, die het terrein exploiteert, niet op de hoogte was van afspraken die in het verleden waren gemaakt met de Van Abbe Stichting. Daarop hebben we direct een brief aan B&W geschreven waarin we protesteerden tegen de gang van zaken. Mede door onze actie (evenals die van Eindhoven in Beeld) is de vergunning ingetrokken. Aanvankelijk was ons dat per mail medegedeeld door M. Fiers, maar inmiddels hebben wij  ook een brief ontvangen, die het intrekken bevestigt.