Het terrein is nog steeds gemeentelijk eigendom. In een overleg werd opnieuw vastgesteld, dat het terrein eerst zal worden herontwikkeld, en daarna wordt er een monumentenstatus aan een of meer gebouwen gegeven. De omgekeerde wereld dus.