Opgemerkt wordt, dat de problematiek van de sluiting en herbestemming van kerken op dit moment voorrang heeft boven de werkzaamheden voor de projectgroep NRE.
In overleg met wethouders Schreurs en Fiers wordt besloten om in de Henri van Abbe Stichting een “projectgroep NRE” samen te stellen, die als een van de onderdelen van de Stichting gaat functioneren. Als argument wordt door de gemeente aangedragen, dat er geen geld voor restauraties beschikbaar is, zodat het integreren van de restauratie en de projectontwikkeling de voorkeur heeft. Voor de stichting Stadsherstel i.o. kan participatie een win-winsituatie betekenen. Benodigde disciplines in de projectgroep moeten zijn: monumenten en historie, financiën en projectontwikkeling. De Henri van Abbe Stichting zal voor deze concrete klus een onderzoek moeten doen naar de monumentale waarden van de gebouwen en tevens een gedegen financiële exploitatie en een goed onderbouwd masterplan moeten maken. Vervolgens dient te worden nagegaan wie in dit project als investeerder kan/wil optreden. Henk Scholten is gepolst en is bereid de leiding van deze projectgroep op zich te nemen. Financieel mag onze stichting geen enkel risico lopen. Externe partijen als Wooninc., Archipel Zorggroep, VolkerWessels en Heijmans zijn al (deels?) bij dit project betrokken door de gemeente.