De Henri van Abbe Stichting heeft een gesprek gehad bij de gemeente. Daar was men verbaasd dat wij willen meedenken over de toekomst van het terrein. De politiek heeft wel interesse, maar ambtelijk is er geen enkele visie op de toekomstige ontwikkelingen van het gebied, waarop nog een tiental gebouwen staat. Wel wordt geprobeerd de panden aan de Nachtegaallaan (incl. magazijn en toonzaal) te verkopen. Daarvoor zijn enkele belangstellenden. De gemeente zou ons twee panden (de Peelcentrale en het verdeelhuis) willen overdragen om te ontwikkelen. Wij willen liever naar het geheel kijken en geen plukjes los verkopen. Daarom willen wij contact opnemen met de belangstellenden. De gesprekspartners hebben beloofd, dat er binnen vier weken een dossier naar B & W gaat over de vraag hoe wij kunnen worden betrokken bij de ontwikkeling. Wij willen over dat dossier al kunnen meepraten. Wij willen medeverantwoordelijk zijn, maar willen dan wel procedurele duidelijkheid en weten hoe de lijnen lopen. Wij streven naar een totaalvisie en zo mogelijk redding van de panden. De electriciteitscentrale staat op instorten.