Bij een gesprek tussen een delegatie van ons met de wethouder en enkele ambtenaren is gebleken, dat zij bereid is ons in staat te stellen twee panden (Peelcentrale en verdeelstation) op te knappen, maar wij willen dat eerst een totale visie voor het gebied wordt ontwikkeld, zodat er een samenhangend plan kan worden gemaakt. Daar voelen de wethouder en haar ambtenaren niets voor. Vermoedelijk zijn inmiddels ook aan andere partijen al panden toegezegd. Inmiddels is bekend dat een deel van het ambtenarenapparaat in het NRE-gebouw aan het kanaal zal worden gehuisvest. De beeldvorming van de gemeente t.a.v de Henri van Abbe Stichting is niet positief, dat is wel gebleken. De buurt staat bij de gemeentelijke plannen buiten spel. Afgezien van ‘onze’ twee panden waar Stadsherstel straks mogelijk aandacht aan kan geven, moeten wij een visie voor het hele terrein ontwikkelen met een aantal uitgangspunten.
Er wordt door onze Stichting voorgesteld om enkele studenten van de TU/e als studieobject voorstellen te laten doen voor het NRE-terrein. Dat kost niets.