De gemeente is intern verdeeld over de aanpak. Er zijn elf panden die kunnen worden verkocht. De sector Vastgoed (mevr. Coolen) wil die zo snel mogelijk verkopen, maar Stedenbouw wil eerst een visie ontwikkelen voor het gebied. Dat laatste willen wij ook. Het gemeentebestuur moet de knoop doorhakken. Na de vakantie is er een nieuw gesprek met de verschillende geïnteresseerde partijen. Een groep Eindhovenaren die een school aan de Tongelresestraat wil verbouwen tot een seniorenhuisvesting, is ook in het NRE-terrein geïnteresseerd. Probleem is dat die groep geen geld heeft. Hier ligt een mogelijkheid voor de Stichting Stadsherstel. Die moet immers proberen verschillende partijen samen te brengen. De suggestie wordt gedaan het gebied voorlopig te beplanten met bomen. Het kan nog jaren duren voordat met het herstel en de bouw kan worden begonnen.