Tijdens een bijeenkomst met geïnteresseerden hebben mevr. Willemsen en Corné Horsten uitleg gegeven. De gemeente wil de panden verkopen, maar heeft nog geen enkele visie hoe het geheel er moet gaan uitzien. Ook over de ontsluiting is in feite nog niet nagedacht. Er komt een klankbordgroep voor de gebruikers. Ook onze Stichting zal daarin zitting nemen.