Onze contacten met de gemeente zijn op het ogenblik in een impasse. De buurt is alert en wil zo nodig via de bestuursrechter de ontwikkelingen blokkeren.