Het bestemmingsplan voor het NRE-terrein moet volgens de gemeente een proeftuin worden, met vroege inspraakmogelijkheden. Hoewel in februari werd meegedeeld dat er geen behoefte zou zijn aan een klankbordgroep, is de Van Abbe Stichting nu tóch uitgenodigd voor deelname in een klankbordgroep. Wellicht is dit een reactie op onze brief over de maanden van stilte en non-informatie.
De werkgroep Picuskade-Villapark is ook uitgenodigd voor die meeting, maar beraadt zich nog over het al dan niet verschijnen. Die werkgroep wil alles op alles zetten om alle plannen op het terrein (ook de nieuwbouw op het Picusterrein) tegen te houden. Als dat een vertraging betekent voor het herstel van de oude gebouwen op het NRE-terrein, zal dat dramatische gevolgen hebben voor de bouwkundige kwaliteiten van die gebouwen.