De Stichting Eindhoven in beeld kan voorlopig worden gehuisvest in het voormalige gebouw van de Sociale Dienst aan de Deken van Somerenstraat, maar zal over enkele maanden, samen met de Archeologische dienst naar het NRE-terrein verhuizen.