Voor de Peelcentrale is een “bidbook” gemaakt. Wethouder Schreurs is van mening dat deze opzet en vorm door alle betrokkenen zou moeten worden nagevolgd. De Peelcentrale wordt op dit moment met behulp van een verleende subsidie wind- en waterdicht gemaakt. Op 9 september zal een informatiebijeenkomst worden belegd door de gemeente waar opnieuw alle betrokkenen hun zegje kunnen doen. De werkgroep “NRE-Picuskade” houdt op 28 augustus een bijeenkomst.