Uit de krant blijkt dat er veel gebeurt. Naar verluidt wordt binnenkort de klankbordgroep weer bijeen geroepen. Onze NRE-projectgroep moet zich bezighouden met alle ontwikkelingen die van invloed zijn op het eigenlijke NRE-terrein. Een integrale visie voor dat deel is o.i. onontbeerlijk. De omliggende gebieden (Mariënhage, Picusterrein, Daf-museum, Kanaaldijk-Zuid) hebben minder prioriteit, maar zijn ook belangrijk.