De gemeente blijft zich inzetten om de panden stuk voor stuk te verkopen. Een integrale visie op het terrein ontbreekt nog steeds, de toekomstige eigenaren zullen dat langzaam aan ook gaan inzien en dat toch wel gaan eisen. We moeten ons niet begeven in de discussie met de werkgroep Picuskade; waar mogelijk kunnen wij hen helpen, maar wij beperken ons tot de bijzondere gebouwen op NRE-terrein. De context waarbinnen de ontwikkelingen zich afspelen (zoals nieuwbouw/slagschaduw/grondvervuiling/bouwplannen) zullen we wel nauwlettend blijven volgen.
Per 1 december a.s. zal het gebouw-3 op het NRE terrein in gebruik worden genomen door de combinatie Archeologie en Eindhoven in Beeld (het Erfgoedhuis). Het traliewerk zal dan dus verwijderd moeten zijn.