Blijkens recente krantenberichten staat een aantal panden opnieuw te koop. Daaronder ook de Peelcentrale, die eerder aan de Nicolaas Clopperstichting was “aangeboden”. Dit alles heeft te maken met het feit, dat er zich tot dit moment geen geschikte kopers bij de gemeente hadden aangemeld.