Het is niet duidelijk wat de bevoegdheden van mevrouw Willemsen zijn.  Het zou goed zijn dat B & W helderheid verschaffen.
Na onderzoek is gebleken dat de bodemverontreiniging op het NRE-terrein geen probleem is, zolang er niet in de bodem wordt gegraven. Het schoonmaken van de grond zal gefaseerd gebeuren.
Er wordt hard gewerkt om de gereserveerde ruimten aan de Nachtegaallaan gereed te maken als nieuwe ArcheoHotspot.