Cultuurhistorisch Bureau Hüsken en Zoon bekijkt de waarde van het NRE-gebouw aan de Nachtegaallaan (met toonzaal en magazijn). Er is overleg met een architect. Er zal op korte termijn met het Bureau bekeken worden hoe de advisering tot stand is gekomen en er zullen eventueel adviezen gegeven worden.
De gemeente heeft een saneringsplan voor het NRE-terrein. Dit wordt volgend jaar openbaar.
Wij bemoeien ons niet met de nieuwbouw op het NRE-terrein, maar beperken ons tot de monumenten.