Cultuurhistorisch Bureau Hüsken en Zoon heeft een onderzoek ingesteld naar de monumentele waarden van enkele gebouwen op het NRE-terrein en praat daarover met gemeente en eigenaars/architecten die willen verbouwen. Dat wil niet zeggen dat onze Stichttng het met de uiteindelijke resultaten eens moet zijn.