De Stichting Wederopbouw is benaderd door inwoners van de Nieuwe Erven (achter Boulevard Zuid aan de Heezerweg). Woonbedrijf wil een aantal woningen slopen om parkeerruimte te creëren voor klanten van de winkels. De winkelboulevard zal worden gerenoveerd. Het schijnt in de bedoeling te liggen de koppen van het pand te slopen. De Stichting heeft besloten zich niet tegen de sloop van de huizen te verzetten, maar wel attent te blijven op de structuur van de wijk en het gebouw van de winkelgalerij. De Stichting verzet zich evenmin tegen een verbreding van de spoortunnel in het station. Het was aanvankelijk de bedoeling van de architect hier een brede doorgang te creëren. Die kan er nu eindelijk komen.