In het kader van de renovatieplannen voor Doornakkers is de groep bezig met een inventarisatie van de Oostenrijkse woningen in Tongelre. Er zullen criteria worden opgesteld voor de handhaving. Daarnaast wordt verder gewerkt aan de inventarisatie van de wederopbouwwijken, die zal leiden tot een openbare presentatie later dit jaar.
Er bestaan plannen om de Aery-flats in Genderdal te slopen. Wij kunnen daar in meegaan, mits het stedenbouwkundig plan wordt gerespecteerd en er een niet aaneengesloten wand met blokvormige flats terugkomt.
Het plan om samen met de gemeente in de binnenstad het wonen boven winkels te bevorderen, komt niet van de grond. Particuliere ondernemers willen dat plan nu oppakken voor het 18 Septemberplein (Perree) en de Hermanus Boexstraat (MeBaVerdi).