De toestand op de Demer en in de Hermanus Boexstraat is om moedeloos van te worden. Ondernemers kunnen hun gang gaan. De gemeente handhaaft niet. Zo heeft bijvoorbeeld de eigenaar van Esprit zijn gevel grijs geschilderd en is de luifel van McDonald’s anders uitgevallen dan op de tekening staat, zonder dat de gemeente hierop reageert. De Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven (verder SWE) protesteert tegen elke ingreep, maar wordt er langzamerhand moedeloos van. De criteria voor de handhaving die SWE op verzoek van de gemeente had opgesteld, bleken onlangs onbekend te zijn bij de mensen die daar bij de gemeente over gaan.
De bewoners van de Oostenrijkse woningen zijn geïnformeerd over de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van hun woningen. Door de SWE zijn criteria opgesteld die zullen worden opgenomen in een plan tot handhaving.
Het plan bestaat om het gymnasium Augustinianum aan de Geldropseweg te vervangen door nieuwbouw. Wij zullen de eigenaar verzoeken een deel te handhaven, waarbij wordt gedacht aan het voorplein en een deel dat geschikt gemaakt kan worden voor studentenhuisvesting.