Gepoogd zal worden de krant warm te maken voor een afbeelding van beide zijden van de volledige straatwand van de Demer van vijf jaar geleden.